Patientfall


Nedgisslade framtänder i överkäken

Patient med fullständigt nedgnissladade framtänder i överkäken. Före och efter behandling.


Missnöjd med utseendet på sin högra framtand

Patient som var missnöjd med utseendet på sin högra framtand (för kort samt att den står innanför tandraden)
Före och efter kompositfasad (ca 30 min arbetstid)